Smygsläppfest Tillsammans Halmstad 25Maj

StoOoR Släppfest Viktoriateatern Malmö 26 Maj

Hep Cat Day Lund 27 Maj

Rock-It Ängelholm 26 augusti